Selçuklu, Konya İline bağlı bir merkez ilçedir. Nüfus ve gelişmişlik bakımından Konya'nın en büyük ilçesi olan Selçuklu, ismini Konya'yı başkent yaparak tarihteki sarsılmaz yerine oturtan Selçuklular'dan almıştır. 

Selçuklu, Anadolu Selçuklularına başkentlik yapmış, bağrında sultanlar yetiştirmiş, Anadolu topraklarında 6 asır hâkimiyetini sürdüren Osmanlı Devleti'ne kılavuzluk ve beşiklik yapmış şerefli bir maziye sahiptir. İlçe Konya'nın gelişen ve her alanda büyüyen yönünü temsil etmektedir. 

20.06.1987 tarih ve 3399 sayılı Kanunla Konya İl Merkezi Büyükşehir Statüsüne kavuşturulmuş; Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere 3 ilçeye ayrılmıştır.

Selçuklu 08.08.1988 tarihinde ilçe olarak kuruluş çalışmalarını tamamlamış ve bu tarihten beri ilçe olarak mülki taksimatta yerini almıştır. İlçelerin nüfus büyüklüklerine göre sıralanışında ilçemiz 51 ilden büyük bir nüfusa sahiptir.

Telefon

0332 290 00 90

E - Posta

bilgi@selcuklukentkonseyi.org.tr